PRIVACY BELEID

Met betrekking tot de bescherming van je privacy, geldt het navolgende beleid;

CARE-IN OSTEOPATHIE garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site, en van de gegevens die wij van jou noteren als je bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens (huisarts, specialist, zorgverzekeraars, BIG zorgverleners, leverancier van software).

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze medische (BIG geregistreerde) dienstverlening, legt Care-In Osteopathie gegevens vast (naam, woonplaats en adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, verzekeringsnummer en maatschappij). De NOF-geregistreerden van Care-In Osteopathie gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, osteopathie gerelateerde handelingen. Hiernaast worden gegevens verzameld over de aandoening waarvoor je bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeiten. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Beveiliging en bewaartermijn

De verstrekte medische gegevens worden beveiligd opgeslagen. De praktijk bewaart de gegevens conform de wettelijke bepalingen rond het vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij je daartoe toestemming hebt verleend.

Privacybeleid andere websites

Op www.care-inosteopathie.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

Heb je nog vragen over jou rechten en ons privacybeleid?

Stuur dan een mail naar info@care-inosteopathie.nl. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen kun je dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn je graag van dienst.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Kwaliteitsregister NRO

10144

KvK

65349784

Locaties

Saltshof 1002
6604 AE WIJCHEN

Rijksstraatweg 187
6573 CP BEEK-UBBERGEN

E-mail

info@care-inosteopathie.nl

Telefoon

085 0600 966